Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 316049omgevingsvergunningKennisgeving besluit op aanvraag, Tuinfluiter 11, 1616HD Hoogkarspel

De gemeente heeft op 13 september 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-000583 vooruitbreiden van de woningen met berging en kantoorruimte op locatie Tuinfluiter 11 en 13in Hoogkarspel. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • geheel verbouwen van een bouwwerk

  • bouwen in afwijking van het bestemmingsplan

 

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van gemeente Drechterland, postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 14 september 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.