Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 316026omgevingsvergunningKennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Geenstraat 32A, 6162XZ Geleen

Betreft:verbouwen van een voormalig schoolgebouw tot een woonzorggebouw

Locatie:Geenstraat 32A, 6162XZ Geleen.

Kenmerk:2021-013104

Besluit datum:13-9-2021

De verlenging van de beslistermijn gaat over de activiteit(en):

  • geheel verbouwen van een bouwwerk

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.