Gemeenteblad van Druten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrutenGemeenteblad 2021, 315502omgevingsvergunningBesluit M.E.R. – Beoordeling, Deestersteeg 5, Deest

ONDERWERP

 

Op 30 juni 2020, aangepast op 10 november 2020, 2 maart 2021 en 14 juli 2021 hebben wij van Van Oort een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht, als bedoeld in artikel 7.16, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm) ontvangen.

De aanmeldingsnotitie betreft de volgende voorgenomen verandering:

  • Veranderen en wijzigen van dieraantallen (pluimveehouderij).

Het voorgenomen project wordt gerealiseerd binnen de inrichting Van Oort, gelegen aan de Deestersteeg 5 te Deest.

Om dit project te realiseren is een omgevingsvergunning Wabo nodig voor de activiteit, milieu (oprichten van een milieu-inrichting).

 

BESLUIT

Wij besluiten dat geen milieueffectrapport noodzakelijk is. Er is geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen, die reden geven voor een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.

Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de wettelijke adviseurs en andere betrokken bestuursorganen.

 

Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

Voorbereidingsbesluit

Dit besluit wordt gezien als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen dit besluit kan alleen bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende, die rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen.

 

Publicatie

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de gemeente Druten in Huis-aan huis blad de Waalkanter en digitaal via https://www.officielebekendmakingen.nl/. Deze landelijke website is onderdeel van Overheid.nl.

 

Mogelijkheid van inzien

De aanmeldingsnotitie, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO en/of zaaknummer en mail naar wabo@odrn.nl.