Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Kadijk 6, 1606BZ Venhuizen

Op 9 september 2021 is een aanvraag ontvangen voor het wijzigen van de berging op locatie Kadijk 6, 1606BZ Venhuizen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-001376. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Drechterland via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Drechterland

Naar boven