Gemeenteblad van Overbetuwe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverbetuweGemeenteblad 2021, 315211andere beschikkingKennisgeving besluit stookontheffing Knoppersweg (kadastraal bekend gemeente Heteren, sectie E, nummers 947, 223, e.v) te Randwijk

Het college van burgemeester en wethouders / de burgemeester van de gemeente Overbetuwe heeft een besluit genomen over de aanvraag voor het stoken van snoeihout. De stookontheffing is verleend:

Locatie: Knoppersweg (kadastraal bekend gemeente Heteren, sectie E, nummers 947, 223, e.v) te Randwijk

Zaaknummer: STO-21-1867

Datum besluit: 07-09-2021

Onderdelen:

  • Stoken

 

Meer informatie

Wilt u de documenten van het besluit inzien of meer informatie hebben? Dan kunt u contact opnemen met het omgevingsloket via omgevingsloket@overbetuwe.nl of telefoonnummer 14 0481.

Bezwaar maken

Heeft u een direct belang bij het besluit? En bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Dit doet u door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders / de burgemeester van de gemeente Overbetuwe, antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Vermeld in uw brief het zaaknummer dat hierboven staat. Zorg ervoor dat u uw brief verstuurt binnen 6 weken na 07 september 2021.

Besluit niet uitvoeren

Let op: door bezwaar te maken houdt u het besluit niet tegen. Als u wilt dat het besluit niet wordt uitgevoerd, moet u bezwaar maken én een voorlopige voorziening aanvragen. Dit kan op 2 manieren:

  • U stuurt een brief naar de Voorzieningenrechter bij de rechtbank Gelderland, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Stuur een kopie van de brief mee waarin u bezwaar maakt.

  • Online, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Houd er rekening mee dat u griffierecht betaalt voor een voorlopige voorziening.