Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekReactietermijn
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 315094evenementenvergunningKennisgeving verleende evenementenvergunning: het houden van feestweek "Kermis Roelofarendsveen" van 12 t/m 19 september 2021, diverse locaties te Roelofarendsveen, A2021/016

 

Verzenddatum: 10 september 2021

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester c.q. burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. U kunt een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter met het verzoek tot schorsing van het besluit, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het ingediende bezwaarschrift moet meegezonden worden.