Gemeenteblad van West Betuwe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
West BetuweGemeenteblad 2021, 314981andere vergunningGemeente West Betuwe - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een woning en het aanleggen van een in- en uitrit - Dwarsweg, Heukelum

Een omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een in- en uitrit (Strijd Gebr. gronden/bouww. met RO, Uitweg, Bouwen), Dwarsweg (HKL00 C 1131), in Heukelum (7-9-2021) (bezwaar mogelijk), ODR2108237

Niet eens met dit besluit? Reageer dan binnen 6 weken

Bent u het niet eens met dit besluit? Laat ons weten waarom u het niet eens bent. Dit heet bezwaar maken. Vermeld altijd uw naam en adres, de datum en uw handtekening. U moet uw bezwaarschrift binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit indienen. Stuur uw bezwaar naar: het college van burgemeester en wethouders van West Betuwe, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.