Gemeenteblad van Molenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MolenlandenGemeenteblad 2021, 314843omgevingsvergunningGemeente Molenlanden, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Neerpolderseweg 108A-H030 te Giessenburg, zaaknummer 1110877

Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het bouwen van een berging met overkapping.

Locatie: Neerpolderseweg 108A-H030 te Giessenburg

Nieuwe uiterste beslisdatum: 22 oktober 2021

Dit besluit en de nadere motivering kunnen op afspraak worden ingezien. Hiervoor, en voor nadere informatie, dient vooraf contact te worden opgenomen met vakteam Bouw- en Woningtoezicht, telefoonnummer: 088 75 15 000.