Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 314784andere meldingAanwijzingsbesluit betreffende ambtenaren van de burgerlijke stand

De Teammanager KCC & Burgerzaken van de gemeente Sittard-Geleen

 

Gelet op artikel 1:16 van het Burgerlijk wetboek en het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2021,

 

Besluit:

 

Artikel 1 Aanwijzing ambtenaren van de burgerlijke stand

Aan te wijzen per 10 september 2021 als ambtenaar van de burgerlijke stand:

 • 1.

  Mevrouw J.A. Daemen-Cals

 • 2.

  De heer M.F.M. Klerkx

   

Artikel 2 Inwerkingtreding en beëindiging

 • 1.

  1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

  2. Dit besluit geldt voor de duur van het dienstverband bij de gemeente Sittard-Geleen en zij ook werkzaamheden verrichten bij het team dat met de uitvoering van de burgerlijke stand werkzaamheden belast is.

   

 

Aldus vastgesteld op 10 september 2021,

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Namens deze,

Teammanager KCC en Burgerzaken,

 

 

Mevrouw J. Terpstra