Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2021, 314600omgevingsvergunningGemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Braamberg 38, het bouwen van een schuur

Wij hebben op 9 september 2021 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een schuur, activiteit *1 op de locatie Braamberg 38. De aanvraag heeft dossiernummer 21Z0001448.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 22 september 2021 gedurende 2 weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. In verband met de Corona maatregelen verzoeken wij u, om voor uw bezoek aan het gemeentehuis, de website te raadplegen. Als de omgevingsvergunning op deze aanvraag wordt verleend kunt u eventueel bezwaar indienen.

 

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken