Gemeenteblad van Woudenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergGemeenteblad 2021, 314396andere vergunningGemeente Woudenberg - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een uitbouw aan de voorzijde van de woning en het plaatsen van nieuwe kozijnen en isoleren van de woning - Prins Hendrikstraat 8, Woudenberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Prins Hendrikstraat 8, 3931 BA, realiseren van een uitbouw aan de voorzijde van de woning en het plaatsen van nieuwe kozijnen en isoleren van de woning, Z.333942.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage.

Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen.

U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.