Ontwerpbesluit omgevingsvergunning: Heresingel 36, 9711 EV Groningen – intern realiseren 20 appartementen en aanbrengen warmtepompen en pv-panelen op dak (ontvangstdatum 16-07-2020, dossiernummer 202074341)

Ter inzage

Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 15 september 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden

Zienswijze

Zienswijzen kunt u tot en met 26 oktober 2021 zowel mondeling als schriftelijk indienen. Dit kan schriftelijk bij de gemeente Groningen, afdeling VTH Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Wilt u mondeling een zienswijzen indienen, belt u dan met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen, telefoonnummer 14 050. U kunt dan een afspraak maken met de ambtenaar die de aanvraag behandelt.

Groningen, 14 september 2021

Burgemeester en wethouders

Naar boven