Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 314139ander besluit van algemene strekkingPublicatie aangaan exploitatieovereenkomst woningbouwontwikkeling Molenblik

Burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik maken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet Ruimtelijke Ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat op 27 augustus 2021 een exploitatieovereenkomst is gesloten door de gemeente met BPD Ontwikkeling B.V. en Zeeman Real Estate B.V.

De exploitatieovereenkomst betreft de ontwikkeling van 220 woningen op de locatie Molenblik, aansluitend aan de wijk Schepenwijk te Medemblik. In het kort omvat de overeenkomst de voorwaarden waaronder de gemeente bereid is medewerking te verlenen aan de totstandkoming van de woningen en aan de wijziging van de bestemming van agrarisch naar wonen.

Naar aanleiding van deze overeenkomst wordt een ontwerp van een bestemmingsplan opgesteld, dat ter inzage zal worden gelegd met het oog op het indienen van zienswijzen. Van dit ontwerp bestemmingsplan zal apart publicatie worden gedaan.

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf 10 september voor 6 weken ter inzage bij de publieksbalie in het Gemeentehuis van Medemblik aan de Dick Ketlaan 21 (1687