Gemeenteblad van Dalfsen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DalfsenGemeenteblad 2021, 313934omgevingsvergunningOntwerpbesluit op aanvraag voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk op het perceel Meidoornstraat 10 in Nieuwleusen

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen heeft op 13 september 2021 een ontwerpbesluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z/21/635848 voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk op het perceel Meidoornstraat 10 in Nieuwleusen. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning Toegekend. Het besluit betreft de volgende activiteit(en):

  • Brandveilig gebruik (vergunning)

 

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen op afspraak ter inzage op het gemeentehuis. De inzageperiode is 6 weken en start op 15 september 2021.

 

Procedure

Tijdens deze periode van ter inzagelegging kunt u en andere belanghebbenden schriftelijk zienswijzen indienen. U kunt uw zienswijze richten aan de eenheid Publieksdienstverlening van de gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA DALFSEN. Ook kunt u mondeling uw zienswijze indienen.

Wij willen u erop wijzen dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kunt indienen wanneer u binnen de genoemde termijn uw zienswijze naar voren heeft gebracht.

 

Informatie

Voor informatie, vragen of voor het maken van een afspraak voor het inzien van de aanvraag kunt u contact opnemen met de eenheid Publieksdienstverlening, via het algemene emailadres: gemeente@dalfsen.nl. Het maken van een afspraak via https://afspraken.dalfsen.nl is vooralsnog niet mogelijk.