Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekReactietermijn
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 313899omgevingsvergunningKennisgeving verleende omgevingsvergunning: het maken van een betonnen inrit/brug van de openbare weg naar de achtertuin, Schoolstraat 20 te Rijnsaterwoude, W2021/225

 

Verzenddatum: 10 september 2021

Activiteit(en): bouwen en uitweg

 

Op afspraak kunt u documenten die openbaar zijn komen inzien (aanvraagformulier, tekeningen, rapporten en overige stukken behorende bij de ingediende aanvraag omgevingsvergunning).

Maak een afspraak via https://afspraken.kaagenbraassem.nl/InternetAfspraken voor het inzien en inhoudelijk vragen.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken vanaf de dag na de vermelde verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. U kunt een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter met het verzoek tot schorsing van het besluit, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het ingediende bezwaarschrift moet meegezonden worden.

---