Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit op locatie Achtmaalseweg 166 in Achtmaal

Op 12 augustus 2021 heeft de gemeente Zundert een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Achtmaalseweg 166 in Achtmaal. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z21-004637

De melding betreft een aantal wijzigingen naar aanleiding van een milieucontrole.

De melding is inmiddels beoordeeld en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie melding Z21-004637 of u kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076-5995600.

Naar boven