Gemeenteblad van Het Hogeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Het HogelandGemeenteblad 2021, 313550omgevingsvergunningKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Steenuil 5 in Bedum

Burgemeester en wethouders hebben op9 september 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag voor het uitbreiden van een woning op de locatie Steenuil 5 in Bedum te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken.

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gemeente@hethogeland.nl of telefoonnummer 088-3458888.