Gemeenteblad van Aalsmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AalsmeerGemeenteblad 2021, 313433omgevingsvergunningGemeente Aalsmeer - beslistermijn omgevingsvergunning verlengd - Braziliëlaan 4 in Aalsmeer

Zaaknummer Z21-053973

Gemeente Aalsmeer heeft op 9 september 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het kantoor door middel van het plaatsen van een dakopbouw te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken.De locatie is Braziliëlaan 4 in Aalsmeer.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Aalsmeer. Dit kan op dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12.30 uur (enkel op afspraak). U kunt een afspraak maken via 0297–387575. U kunt zonder afspraak terecht bij Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. De actuele openingstijden van de Balie Bouwen en Vergunningen in Amstelveen vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar/beroep

Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.