Gemeenteblad van Enkhuizen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnkhuizenGemeenteblad 2021, 313337omgevingsvergunningKennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Wierdijk 28, 1601LA Enkhuizen

De gemeente heeft op 9 september 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-001005 voor uitbreiden van de woning op locatie Wierdijk 28, 1601LA Enkhuizen. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • gedeeltelijk verbouwen van een bouwwerk

  • bouwen in afwijking van het bestemmingsplan

 

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van gemeente Enkhuizen, postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 10 september 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.