Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 313303omgevingsvergunningVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 1 september 2021 tot en met 8 september 2021 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Kerkring 12, Willemstad

van Steelandtstraat 9, Zevenbergen

Fazantweg 2, Klundert

Omschrijving project

plaatsen van een dakkapel, dakramen en zonnepanelen

bouwen van een aanbouw, het plaatsen van een opbouw en het intern verbouwen van het pand

plaatsen van containers binnen 5 meter van de perceelsgrens

Datum verzonden

26 augustus 2021

30 augustus 2021

30 augustus 2021

Moye Keene ong., Klundert

aanleggen van een educatief bosje

6 september 2021

Oude Heijningsedijk 247, Heijningen

aanbouwen van een kantoor

6 september 2021

Molenstraat 17, Fijnaart

vestigen van een restaurant met bezorg- en afhaalservice

2 september 2021

Drogedijk 22a, Fijnaart

bouwen van een uitbouw, wijzigen van de voorgevel en plaatsen van dakkapellen

2 september 2021

Timberwolfstraat 28, Standdaarbuiten

plaatsen van een dakopbouw op de bestaande aanbouw

30 augustus 2021

Kraaiendijk 16, Heijningen

plaatsen van een kleine windmolen

7 september 2021

Vlietweg 4a, Standdaarbuiten

aanleggen van een dam voor het verbreden van de inrit, een natuurvriendelijke oever en het dempen van de slootgedeelte

6 september 2021

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.