Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 313271omgevingsvergunningOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Rukven 5, 5473 VS te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 08-09-2021

 

Het bouwen van pluimveestallen en beperkte milieutoets

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 15 september 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze