Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 313268omgevingsvergunningIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Kreekdijk 8, Standdaarbuiten

realiseren van een 2e in/uitrit

6 september 2021

Havenstraat 11A, Standdaarbuiten

plaatsen van een tijdelijke woonunit

4 september 2021

Kerkring 3, Noordhoek

bouwen van een huis

7 september 2021

Middenweg 49, Moerdijk

veranderen milieu

7 september 2021

Sandefjord 1, Klundert

plaatsen van een uitbouw

6 september 2021

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.