Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 313259omgevingsvergunningKennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Noorderdracht 20A, 1696AD Oosterblokker

De gemeente heeft op 9 september 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-001039 voor realiseren van twee bufferbewaarplaatsen, één bewaarplaats, één compartiment watervoorraad met pomp en een verkoopruimte op locatie Noorderdracht 20A, 1696AD Oosterblokker. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

 

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van gemeente Drechterland, postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 10 september 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.