Gemeenteblad van Leeuwarden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenGemeenteblad 2021, 312840omgevingsvergunningVergunningvrij Aert van der Neerstraat 1 Leeuwarden, (11047889) aanleggen van drie extra putten in de steeg, verzenddatum 07-09-2021.

Inzage : De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien vanaf 16 september 2021:in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en donderdag tot 19:30 uur) / (Vanwege de situatie rondom corona kan dit alleen op afspraak. Neem hiervoor contact op met ons callcenter via telefoonnummer 14058.

Bezwaar: Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen bovenstaand besluit. Een belanghebbende is iemand van wie de belangen direct betrokken zijn bij het besluit. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending (zie achter “verzenddatum”). In uw bezwaarschrift dient u het volgende te vermelden: uw naam en adres; dagtekening; omschrijving van het besluit (dossiernummer – het nummer tussen haakjes) en de gronden van uw bezwaar. Kijk voor meer informatie over bezwaarschrift indienen op www.leeuwarden.nl/bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Leeuwarden. Uitzondering alcoholvergunning, gedoogverklaring, exploitatievergunning, terrasvergunningen, ontheffing artikel 35 Alcoholwet en evenementenvergunning, richten aan: burgemeester van Leeuwarden.