Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 312831omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Oosteinderweg 36a, 1687AD Wognum

 

Op 8 september 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van agrarisch in wonen en caravanstalling op het perceel Oosteinderweg 36a, 1687AD Wognum. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000736. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Procedure

De aanvraag zal volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn. één termijn verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl van telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.