Gemeenteblad van Reimerswaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ReimerswaalGemeenteblad 2021, 312749evenementenvergunningBekendmaking verleende vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, J.W. Frisostraat in Krabbendijke

• Mevrouw H.B. de Dreu – Kosten, voor het organiseren van een 2e hands dames- en kinderkledingbeurs buiten naast de kerkzaal van de Gereformeerde Gemeente aan de J.W. Frisostraat in Krabbendijke, op donderdag 16 september 2021 van 09.00 uur tot 21.00 uur en vrijdag 17 september 2021 van 09.00 uur tot 11.00 uur.

 

Rechtsmiddelen

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de datum;

• een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

• de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd.

 

De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening.

 

Het gebruik maken van deze vergunning wordt beïnvloed door de maatregelen die worden genomen in verband met het bestrijden van het corona-virus.

 

Kruiningen, ‎15 september 2021

namens burgemeester en wethouders van Reimerswaal

J.W. Huissen MSc

wnd. Hoofd afdeling Advies en Ondersteuning