Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 312501omgevingsvergunningKennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Rijksweg Zuid 97, 6161BG Geleen

Betreft:verbouwen bovenwoning naar kamergewijze verhuur

Locatie:Rijksweg Zuid 97, 6161BG Geleen.

Kenmerk:2021-012364

Besluit datum:9 september 2021.

De verlenging van de beslistermijn gaat over de activiteit(en):

  • gebruiken van gronden anders dan waarvoor deze zijn bestemd

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.