Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 312251omgevingsvergunningKennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Hegstraat 7, 6161BC Geleen

Betreft:aanleggen van een inrit

Locatie:Hegstraat 7, 6161BC Geleen.

Kenmerk:2021-012094

Besluit datum:9 september 2021.

De verlenging van de beslistermijn gaat over de activiteit(en):

  • aanleggen van een inrit/uitweg

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.