Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 312169omgevingsvergunningKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfspand nabij het perceel Tomatenmarkt 48, 1681PH Zwaagdijk-Oost

De gemeente heeft op 7 september 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-000416 voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfspand nabij delocatie Tomatenmarkt 48, 1681PH Zwaagdijk-Oost te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De uiterste beslistermijn is 19 oktober 2021. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • aanleggen van een inrit/uitweg

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.