Gemeenteblad van Dalfsen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DalfsenGemeenteblad 2021, 312107omgevingsvergunningKennisgeving besluit op aanvraag voor het realiseren van een aanbouw aan de woning op het perceel Kuipersweg 60 in Dalfsen

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen heeft op 26 augustus 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z/21/636061 voor een Omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanbouw aan de woning op locatie Kuipersweg 60 in Dalfsen. De vergunning is Toegekend. Het besluit betreft de volgende activiteit(en):

  • het (ver)bouwen van een bouwwerk

  • het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan

 

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen op afspraak ter inzage op het gemeentehuis.

 

Procedure

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

1. uw naam en adres;

2. de datum;

3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; en

4. de redenen van uw bezwaar.

U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Ook vragen wij u om een vermelding van het zaaknummer van het besluit waar u bezwaar tegen heeft mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer of e-mailadres u te bereiken bent. Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, vanwege spoedeisend belang of omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle).

U kunt ook digitaal het bezwaarschrift indienen via het “online formulier bezwaar maken” op de website van de gemeente Dalfsen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Informatie

Voor informatie, vragen of voor het maken van een afspraak voor het inzien vande aanvraag kunt u contact opnemen met de eenheid Publieksdienstverlening, via het algemene emailadres: gemeente@dalfsen.nl. Het maken van een afspraak via https://afspraken.dalfsen.nl is vooralsnog niet mogelijk.