Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 312072omgevingsvergunningKennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van gebruik op het perceel Oosterstraat 9, 1654JJ Benningbroek

De gemeente heeft op 8 september 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-000217 voor een aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van gebruik op locatie Oosterstraat 9, 1654JJ Benningbroek te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.