Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, De Gouw 37 E, 1602DN Enkhuizen

De gemeente heeft op 9 september 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-001014 voor bestemmen van bedrijfswoning naar plattelandswoning op locatie De Gouw 37 E, 1602DN Enkhuizen. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • gebruiken van gronden anders dan waarvoor deze zijn bestemd

 

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van gemeente Enkhuizen, postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 10 september 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven