Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 312013omgevingsvergunningBesluit verdagen beslistermijn Menzel 33a, 5388 SX te Nistelrode

Verzenddatum brief verdagen beslistermijn: 9 september 2021

 

Het verbouwen van de woning

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 15 september 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze