Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 3116Overige overheidsinformatieWet milieubeheer - Melding mobiel puinbreken - Liniedijk 5, 5473 NR Heeswijk-Dinther

De volgende meldingen als bedoeld in artikel 10.52 van de Wet milieubeheer zijn ingekomen:

- Kok Lexmond B.V. heeft een melding op grond van het Besluit mobiel breken ingediend. De melding richt zich op het breken van in totaal 14.000 ton steenachtige materialen. De verwachte startdatum is 4 januari 2021. De werkzaamheden gebeuren in een periode ten hoogste van 8 werkdagen. Bronsterkte mobiele breker is 114 dB(A).

 

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.