Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 311575omgevingsvergunningKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitrit op het perceel Balkweiterhoek 2, 1685PK Zwaagdijk-West

De gemeente heeft op 8 september 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-000457 voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitrit op locatie Balkweiterhoek 2, 1685PK Zwaagdijk-West te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De uiterste beslisdatum is 22 oktober 2021. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • aanleggen van een inrit/uitweg

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.