Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 311476omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het vergroten van bedrijfspand op het perceel Tocht 9, 1713GP Obdam

Op 6 september 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor het vergroten van bedrijfspand op het perceel Tocht 9, 1713 GP Obdam. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000934. De aanvraag betreft:

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.