Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 311346omgevingsvergunningKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel Binnenkruier in Medemblik

De gemeente heeft op 8 september 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-000508 voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op locatie Binnenkruier in Medemblik te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De uiterste beslisdatum is 29 oktober 2021. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.