Aanvraag omgevingsvergunning vellen van een houtopstand (kap) Van Eeghenstraat 70 1071GK Amsterdam

Adres: Van Eeghenstraat 70 1071GK Amsterdam

Omschrijving: voor het snoeien van een boom staande in het Vondelpark.

Datum ontvangst: 08-09-2021

Zaaknummer: Z2021-Z005853

OLO nummer: 6356339

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

Naar boven