Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 311150omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Zuideruitweg 17, 1608ET Wijdenes

Op 7 september 2021 is een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een nieuwe schuur op de locatie Zuideruitweg 17, 1608ET Wijdenes. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-001350. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Drechterland via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Drechterland