Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2021, 310996omgevingsvergunningGemeente Zeewolde, aanvraag Omgevingsvergunning, Erkemederpad 2, het uitbreiden en veranderen van een inrichting

Wij hebben op 7 september 2021 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden en veranderen van een inrichting, activiteit *1,3,5 op de locatie Erkemederpad 2. De aanvraag heeft dossiernummer 21Z0001391.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 15 september 2021 gedurende 2 weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. In verband met de Corona maatregelen verzoeken wij u, om voor uw bezoek aan het gemeentehuis, de website te raadplegen. Als de omgevingsvergunning op deze aanvraag wordt verleend kunt u eventueel bezwaar indienen.

 

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken