Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 3109Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Paleisweg 20 Garderen, realiseren Bed & Breakfast in bijgebouw

 

Zaaknummer 2020W2679

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.