Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 3108Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Nijkerkerweg 161 Barneveld, maken verdiepingsvloer en plaatsen hekwerken

 

Zaaknummer 2020W2439

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.