Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2021, 310774ruimtelijk plan of omgevingsdocumentOntwerpbestemmingsplan “Hallsedijk 48-50, Empe” gemeente Brummen

 

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Brummen maakt, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van vrijdag 10 september 2021 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan “Hallsedijk 48-50, Brummen”, NL.IMRO.0213.BPBG700075-on1 ter inzage ligt.

 

Momenteel heeft het perceel Hallsedijk 48-50 een woonbestemming. Dit ontwerpbestemmingsplan vervangt dit voor een recreatie bestemming en maakt het exploiteren van een groepsaccommodatie mogelijk.

 

I nzage termijn

Analoog

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, liggen vanaf zaterdag 11 september tot en met zaterdag 23 oktober 2021, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).

Vanwege COVID-19 is het inzien van het ontwerpbestemmingsplan uitsluitend mogelijk op afspraak. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer: 0575-568 233.

 

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer/Bouwen en Wonen/Bestemmingsplannen/Bestemmingsplannen in procedure).

Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPBG700075-on01

 

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad (Postbus 5, 6970 AA te Brummen).

 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer S. (Sjoerd) van den Berg, adviseur RO procedures, via telefoonnummer (0575) 568 233 of per mail op s.vandenberg@brummen.nl.

Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij het definitieve besluit.