Gemeenteblad van Enkhuizen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnkhuizenGemeenteblad 2021, 310765andere beschikkingTer inzage legging Ontwerpbesluit Alcoholwet

 

De burgemeester van de gemeente Enkhuizen maakt bekend dat op 16 juni 2021 een aanvraag is ingediend voor een Alcoholwet vergunning van Sportvereniging Enkhuizen voor de kantine op het adres Immerhornweg 1 in Enkhuizen.

Ter inzage legging

Op de voorbereiding van een beslissing op een aanvraag om een Alcoholwetvergunning

voor een para commerciële instelling is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing (Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht). Dit betekent dat een ontwerp van het te nemen beluit met ingang van 7 september 2021 tot 19 oktober 2021 ter inzage ligt op het gemeentehuis Enkhuizen tijdens de openingstijden. De stukken zijn ook te raadplegen via

www.enkhuizen.nl.

Mogelijkheid om een zienswijze te geven

Belanghebbenden kunnen een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het ontwerp van de Alcoholwet vergunning ter inzage ligt. Dit doet u door een brief te sturen aan de burgemeester van de gemeente Enkhuizen, Postbus 11, 1600 AA ENKHUIZEN.

Een tijdig ingediende zienswijze wordt betrokken bij het nemen van een besluit op de aanvraag voor een Alcoholwetvergunning.