Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2021, 310712evenementenvergunningGemeente Zeewolde, Ingekomen aanvraag evenementenvergunning Halloween Drive-through

Naam evenement: Halloween Drive-through

Naam organisator: Breed Vermaak

Datum: 30 oktober 2021

Locatie: Nulderpad 5 te Zeewolde

Zaaknummer: 49272

 

In de te verlenen vergunning zullen voorschriften worden opgenomenover de openbare orde, veiligheid en geluidproductie.

 

Ter inzage

 

De vergunningaanvraag met de stukken die daarbij horen liggen vanaf 14 september 2021 twee weken ter inzage bij het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

Tijdens deze termijn kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen. Dat kan: