Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 3107Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Koningsbergenweg 6-10 Barneveld, afwijken bestemmingsplan t.b.v. activiteiten

 

Zaaknummer 2020W2404

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.