Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 310663andere beschikkingUitgebreide procedure omgevingsaanvraag Wijmers 16A, Wijdenes

Het college van burgemeester en wethouders is van plan vergunning te verlenen voor het bouwen van een melkrundveestal op het perceel Wijmers 16A, Wijdenes.

 

Zienswijze

Gedurende de termijn van inzage, met ingang van 13 september 2021 voor 6 weken, liggen de ontwerp-omgevingsvergunning, de aanvraag en de bijbehorende stukken ter inzage en kan een ieder:

  • Schriftelijk een zienswijze sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Drechterland

  • Mondeling een zienswijze naar voren brengen. Hiervoor maakt u een afspraak bij het Omgevingsloket in Hoogkarspel

Informatie over het besluit

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Drechterland, telefoonnummer 0228 - 352 352.