Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 310553andere vergunningGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van het woonhuis - Vijlenstraat 49, Vijlen

ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    Het uitbreiden van het woonhuis op het perceel Vijlenstraat 49 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 546 (ontvangen 26-08-2021);

Tegen bovenstaande aanvragen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen via info@vaals.nl.