Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 310434omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Dokter Bloemstraat 4, 1641 LK Spierdijk

Op 2 september 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunningvoor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Dokter Bloemstraat 4, 1641 LK Spierdijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000929. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.