Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 310060omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Tentstraat 34a, 6291BH Vaals

Op 1 september 2021 is een aanvraag ontvangen voor wijzigen van een mantelzorgwoning naar een zelfstandige wooneenheid op locatie Tentstraat 34a, 6291BH Vaals. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-016686. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsvergunningen@vaals.nl of telefoonnummer 043-3068568.